dissabte, 2 de setembre del 2017

De quan l’Ajuntament delegà l’ordre tradicional


Els Protocols i el missatge de Josep Pons Lluch (i 8)   

A mi sempre m’ha donat la impressió que, llegint l’obra santjoanera, Mestre Bep Padet ens volia dir coses. Volia que el Poble fos conscient en cada moment de la festa i també (com els antics jurats) vetlàssim per la puresa, entesa aquesta com allò essencial que no pot perdre la nostra celebració.

Josep Pons Lluch, a l'arxiu municipal
És evident que l’autor va escriure uns Protocols l’any 1977 procurant de guardar-hi la forma tradicional de celebrar la festa, però només va deixar constància en les formes i estils de la celebració pel que fa referència a poc més de la segona meitat del segle XX i fins i tot hi recull les formes que han variat en tot allò que era costum. Potser hagi estat respectuós amb les decisions preses per l’autoritat d’aquest període (els dos darrers terços del segler XX), però en l’estudi i obra completa que en fa Pons Lluch de la festa no dubta quan diu a la pàgina 30 del llibre “L’Origen Religiós de les Festes de Sant Joan”:

"...per tant queda ben aclarit:
-a) Que el fer les nominacions dels Obrers i Caixers de les Obreries i Caixeries de la Parroquial Església de Ciutadella (entre les qual també hi havia la de Sant Joan) era norma privativa de la Universitat”.
“ -b) Comprovam que era immutable l'obligació dels Jurats en fer anualment les nominacions dels Obrers i Caixers de les Obreries de la Parroquial Església i que estava al seu esment vetlar per la seua puresa".

Universitat, primer, Ajuntament després... fins l’any 1946, que aquest fet canvia. Es quan es va constituir la Junta de Nobles (o ex caixers senyors) i l’Ajuntament delegà en aquest organisme el nomenament dels membres de la Junta de Caixers. Mai en tota la història hi ha hagut semblant transposició.

Tot plegat, s’ha de concloure que l’estima que tenia en Josep Pons Lluch a la Festa s’encomana a qui llegeix la seua obra. Aprofundir en les seues investigacions és aprofundir en el coneixement de la Festa i per tant en l’amor cap aquesta celebració. Celebrem la seua feina i  agraïm la constància dels seus fills per voler fer abastar l’obra del seu pare a tot el poble de Ciutadella.

I acab amb un nota de l’editor de la Col·lecció Jamma, Miquel Àngel Anglada, a la que és la quarta edició dels Protocols de les Festes de Sant Joan de Ciutadella:

“És per açò que som del parer que tenim el dret i el deure de fer respectar els nostres costums: el dret perquè són nostres, i el deure per respecte als nostres avantpassats.”

Així idò, santjoaners d’avui, el sentiment i fidelitat a l'antigor de la festa no és pot fer oblidant els ciutadellencs d'ahir, alhora que tenim la responsabilitat de fer-ho arribar el millor possible als ciutadellencs de demà, tot considerant el llegat que ens ha deixat Mestre Josep Pons Lluch i apel·lant a la història que resta escrita en els nostres arxius.